644 490 560     

  reserves@clubregasol.com

PREUS CLASSES PÀDEL CLUB REGASOL

CLASSES NENS DE PÀDEL

Iniciació ( 6-8 anys )

Màx. Pàdel 6 

Perfeccionament ( 9-10 anys )

Màx. Pàdel 6 

Competició ( 11-12 anys )

Màx. Pàdel 4 

PÀDEL

1 dia / 1:15 h. setmana - 40 € / mes

2 dies / 2:30 h. setmana - 55 € / mes

CLASSES ADULTS DE PÀDEL I TENNIS

Regulars

( 1 classe per setmana = 4h. / mes )

Individual……….......... 80 € / mes

Grupals 2/3 Jugadors......60 € / mes /persona

Esporàdiques (1h)

Individual………............20 €

Grupals 2/3 Jugadors .....15 € / persona

OBSERVACIONS

Matricula Gratuïta.

Per fer més d’una classe setmanal, consultar.

NORMATIVA CLASSES PÀDEL - TENNIS

  • Les classes seran pactades mensualment, els dies i horaris seran acordats prèviament entre Alumne i el Club.

  • Les classes seran personals e intransferibles.

  • Les classes seran 4 mensuals i tindran una durada de 1 hora i el Club s’encarregarà de reservar la pista i que el Monitor estigui preparat a l’hora pactada.

  • En cas de pluja o dia festiu s’intentarà recuperar la classe un altre dia, dins del mateix mes (particulars i grups).

  • Les classes que no es facin per absència de l’Alumne es consideraran realitzades.

  • El material, pilotes, cons, dianes, etc..., son a càrrec del Club.

  • La llum està inclosa en el preu de les classes.

  • L’Alumne ha de venir equipat adequadament, i en cas que no tingui pala de pàdel o raqueta de tennis el Club l’hi cedirà una.

  • En cas que l’Alumne (classe particular o grup) no pugui assistir a la classe i avisi amb antelació (com a mínim 24h.), s’intentarà recuperar la classe durant el mateix mes.

  • El cobrament de les classes és mensual i anticipat mitjançant rebut bancari.

 

SEGUEIX-NOS        

CREAT PER TODO WEB.
 

Estem compromesos a protegir la seva privacitat. Només farem servir la informació que recollim sobre vostè, legalment (de conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999). Per a més informació sobre la nostra política de privacitat, si us plau, seguiu aquest enllaç.